Adiaŭa kanto

La tempo estas sen kompat', vi scias bone:
Jen saga flug', jen rampo de helik'.
Disigas ĝi, sed ni rigardu ĝin pardone,
Ja same ĝi kunigas nin, amik',
Ja same ĝi kunigas nin, amik'.

Ne ploru, kara,
Foriru la angor'
En tiu lasta hor'.
Laŭ son' gitara
Kunkantu nun en hor'
Soprano kaj tenor'
Pri am' senŝpara.

La ŝminko sur knabinaj lipoj dolĉe gustas,
Kaj sale gustas varma larm' sur vang'.
"Memoru tiujn lastajn kisojn", koro flustras,
Kaj pulsas ĝi je adiaŭa tang',
Kaj pulsas ĝi je adiaŭa tang'.

Ne ploru, kara,
Foriru la angor'
En tiu lasta hor'.
Laŭ son' gitara
Kunkantu nun en hor'
Soprano kaj tenor'
Pri am' senŝpara.

Jen tempas jam, do, ĝis revid', mi devas iri,
Ĉar finon havas ĉiu bela kant'.
Nur simplajn vortojn por konsol' mi volas diri,
Komprenos kaj spertul', kaj komencant',
Komprenos kaj spertul', kaj komencant'.

Ne ploru, kara,
Foriru la angor'
En tiu lasta hor'.
Laŭ son' gitara
Kunkantu nun en hor'
Soprano kaj tenor'
Pri am' senŝpara.