Desperanto

Denove ami - estus nur ofend',
Ĉar trankvilegas mia kor' granita,
Ĉar mia amo estus "second hand",
Ĉar mia amo estus "second hand",
La milan fojon io ripetita.

Eĉ amkonfes' - ĝi estus intervju'
De l'koro ŝtona kun la menso frida,
Ĉar mia amo estus "deĵa vu",
Ĉar mia amo estus "deĵa vu",
Nekapteblajo el pasint' acida.

Kaj amsopiro estus nur delir',
Ĉar amo trompis min, kaj sentoj strasis,
Ĉar mia amo estus nur martir',
Ĉar mia amo estus nur martir'.
"Ja vas ljubil... ljubil..."
Jes, ĉio pasis.