Fiŝkaptisto

Sidas hom' ĉe blua la-a-ago
Kun kaptil' kaj mezuri-i-i-il'.
Ĝis vesper', kiel papa-a-ago,
Ripetadas li kun stabil':

"Tiu fiŝ' estas du decimetrojn longa.
Mi prenu ĝin, ĉar ĝi taŭgas por su-up'."
Tre zorgas li pri bongusta manĝaĵ' estonta.
Do, mezurad' estas grava oku-up', ege grava okup'.

Nova fiŝ' la hokon ti-i-iras.
Certe estos tuj reko-o-o-ord'.
Sed la hom' obstine di-i-i-ras,
Mezurante laŭ sama ord':

"Tiu fiŝ' estas tri decimetrojn longa.
Mi lasu gin, ĝi tro grandas por ma-anĝ'."
Tre zorgas li pri bongusta manĝaĵ' estonta.
Do, mezurad' estas grava ara-anĝ', ege grava aranĝ'.

Kiu estas tiu u-u-u-lo?
Tiel strangas lia a-a-a-ag'!
Rigardante al spegu-u-ulo,
Vi lin vidas en ĉiu tag'.

Tiu fiŝ' estas kvar decimetrojn longa.
Vi lasu gin, ĝi tro grandas por fri-it'.
Tre zorgas vi pri bongusta manĝaĵ' estonta.
Do, mezurad' daŭros ĝis infini-it', ĉiam, ĝis infinit'!