Kanto pri nenio

Skribil' en la mano,
Surtable kajero.
La kapo sen plano,
La kor' kun espero.
Mi turnas al sorto min kun sola pet':
Ke venu nur vorto al povra poet'.
Sed la sorto ridas,
Ridas kun fier'.
Jen mi kion vidas
En la horo de mizer':

Gitaro, arbaro,
Somero, tendaro,
Renkonto en Esperantuj'.
Kun plena feliĉo
Dum la renkontiĝo
Ekĝoju ni ĉiuj kaj tuj.
Sur brust' verda stelo,
Sub nokta ĉielo
Eksonu tuj forte la kant'
Pri amo sen fino,
Pri bela knabino
Kaj, certe, pri "la Esperant'".

Komencantoj, komencantoj,
Bone lernu Esperanton,
Ĉar sen tio ne komprenos
Vi eĉ tiu simpla kant'.

Ho, mia tre kara,
Sopira, amara,
Mi amos vin ĉiam sen ĉes'!
Doloro en koro,
La vivo sen floro,
Kaj mankas kares' kaj forges'.
Pri tiu ĉi sento
Rakontos la vento
Laŭ sonoj de mia gitar'.
Jen suno kaj luno,
Somero, aŭtuno,
Ĝis nova renkont', amikar'!

Dum tuta jar,' dum tuta jar' logis nin renkonto.
Dum tuta nokto ĝis aŭror' revis mi pri kant'.
Verkiĝis nur de versoj par', kia estas honto!
Aŭskultu do, aŭskultu do ĉiu dezirant':

Denove la vojo,
Malĝojo kaj ĝojo,
Simile al la mara ond'.
En kapo kaj brusto
Sovsem uĵe pusto,
Kaj sola mi iras en mond'.
En mia animo
Teruro kaj timo:
Ne venas inspir' kun persist!
Nu, kio do estos,
Se nur ĉiam restos
En kantoj de esperantist':Gitaro, arbaro,
Somero, tendaro,
Renkonto en Esperantuj'.
Kun plena feliĉo
Dum la renkontiĝo
Ekĝoju ni ĉiuj kaj tuj.
Sur brust' verda stelo,
Sub nokta ĉielo
Eksonu tuj forte la kant'
Pri amo sen fino,
Pri bela knabino
Kaj, certe, pri "la Esperant'".Gitaro, arbaro,
Somero, tendaro,
Renkonto en Esperantuj'.
Kun plena feliĉo
Dum la renkontiĝo
Ekĝoju ni ĉiuj kaj tuj.
Sur brust' verda stelo,
Sub nokta ĉielo
Eksonu tuj forte la kant'
Pri amo sen fino,
Pri bela knabino
Kaj, certe, pri "la Esperant'".Gitaro, arbaro,
Somero, tendaro,
Gitaro, arbaro,
Somero, tendaro,
Gitaro, arbaro,
Gitaro, arbaro,
Gitaro, gitaro, gitaro.