La printempa mateno

Velkas ĉiam pli la malfrua stel' en altego de l'firmament'.
Venas nova tag', venas nova bel' en tenere paca sile-ent'.
Venas nova tag', venas nova bel' en tenere paca silent'.

Vigle ŝvebas jam spiro de l'printemp' en aŭrora blu' super ter'.
Venas nova tag', venas nova temp' en bonguste frida ae-er'.
Venas nova tag', venas nova temp' en bonguste frida aer'.

Kuŝas en kviet' la fidela plum'.
Hele sonas vok' de labor'.
Venas nova tag', venas nova lum'.
Ĝin salutas danke la ko-or'.
Venas nova tag', venas nova lum'.
Ĝin salutas danke la kor'.